เพิ่มความเร็วเน็ตทรูเติมเงิน
เพิ่มความเร็วเน็ตทรูรายเดือน
ซื้อ/สมัคร เน็ตทรูเติมเงิน
ซื้อ/สมัคร เน็ตทรูรายเดือน

วิธีร่วมรายการ
เติม/สมัครเน็ตทรู

1. เข้าแอป TrueMoney Wallet กดปุ่ม “เติมเน็ตทรูมูฟเอช”2. เลือกแพ็กเกจเน็ตที่ต้องการ และกดปุ่ม “ซื้อ”3. เลือกช่องทางชำระเงิน และกดปุ่ม “ยืนยัน”4. แสดงผลทำรายการสำเร็จ เมื่อชำระเงินเรียบร้อย

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
ซื้อแพ็กเกจเสริมแบบไม่เกิน 7 วัน สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน รับเงินคืน 50%

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช แบบไม่เกิน 7 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน

ซื้อผ่านช่องทางใดก็ได้ เช่น แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท, เว็บไซต์ topping.truemoveh.com ,USSD หรือช่องทางอื่น ๆ

 • สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน

ต้องซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com โดยชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือชำระรวมกับบิลทรู เท่านั้น

             

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าเติมเงินและรายเดือนแบบไม่เกิน 7 วัน รับเงินคืน 50%” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและรายเดือนของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ซึ่งเปิดใช้งานมามากกว่า 30 วัน
 5. รับเงินคืนมูลค่าคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 50(ห้าสิบ) เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช แบบไม่เกิน 7 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน
  ซื้อผ่านช่องทางใดก็ได้ เช่น แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท, เว็บไซต์ topping.truemoveh.com ,USSD หรือช่องทางอื่น ๆ
  สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน
  ต้องซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com โดยชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือชำระรวมกับบิลทรู เท่านั้น
 6. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงินคืนทรูมูฟ เอช เงินคืนดังกล่าวสามารถนำมาใช้ซื้อแพ็กเกจเสริมได้ที่แอป TMN Wallet เท่านั้น โดยระบบจะตัดจากกระเป๋าเงินคืนที่หมดอายุก่อนเสมอ ในกรณีที่ยอดเงินคืนคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะตัดจากกระเป๋า TMN Wallet ตรวจสอบยอดเงินคืนผ่านแอป TMN Wallet และผ่านทางเว็ปไซต์ที่ : tmvh.co/wallet,  tmvh.co/tmwnvas
 7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัล (เงินคืน) จากการที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล นำเงินคืนมาซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช
 8. เงินคืนมีอายุการใช้งานนับจากวันที่ได้รับ ดังนี้
  – เงินคืนมีอายุ 24 ชม. เมื่อซื้อแพ็คเกจเสริมที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน
  – เงินคืนมีอายุ 120 ชม. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมแบบ 7 วัน
 9. สิทธิ์ในการรับเงิน จำกัด 1 เลขหมาย ต่อ 1 บัตรประชาชน โดยจะต้องเป็นเลขหมายที่ไม่เคยรับสิทธิรายการส่งเสริมการขายนี้ หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่นำรางวัลมาใช้หรือใช้รางวัลไม่หมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า
 10. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 3 วัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 11. หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ยังไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ครั้งแรก มิเช่นนั้นบริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสละสิทธิในการรับรางวัล
 12. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ที่จะเติมหรือที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช บริษัทจะถือว่าเป็นผู้ที่มีบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ททันที
 13. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
 14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 16. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240