ใช้บัตร TrueMoney WeCard ซื้ออะไรได้บ้าง
ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ Line Netmarble ลินเนจ Lineage Garena MOBA ROV การีน่า เติมการีน่า เติมเงินการีน่า

คลิก “+”

ช้อปปิ้งออนไลน์ ชอปปิ้งออนไลน์ ซื้อของออนไลน์ Lazada ลาซาด้า weloveshopping วีเลิฟช้อปปิ้ง

เลือกจำนวนอัญมณีที่ต้องการซื้อ

steam get steam โหลดสตรีม game steam เติม steam เติมสตีม ซื้อเกมสตีม หะำฟท

กรอกรหัส

เติม netflix ซื้อ joox joox music joox music ฟรี joox music ไทย fictionlog

ซื้อไอเทมสำเร็จ และ
ได้รับข้อความยืนยันการซื้อจาก TrueMoney

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
โชคดี มีชัย เกม Clash of Clans

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 จนถึง 30 กันยายน 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี
2. เปิดบัตร TrueMoney WeCard ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
3. ผูกบัตร TrueMoney WeCard กับ App store หรือGoogle Play โดยเมื่อทำการซื้อสินค้าให้ระบุรายละเอียดบัตรTrueMoney WeCard ลงไป
4. เติมเกม หรือซื้อไอเทมเกม Clash of Clans ด้วยบัตร TrueMoney WeCard เช่น การซื้ออัญมณี ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 จนถึง 30 กันยายน 2560

รางวัล
ลุ้นรับรางวัลเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 999 บาท จำนวน 50 รางวัล
ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 8 จำนวน 4 เครื่อง
ประกาศผลผู้โชคดีได้รับ Samsung Galaxy Note 8 วันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 18.30 น. ที่เฟซบุ๊ก เทพทรู ทรูมันนี่

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “โชคดี มีชัย เกม Clash of Clans” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายรับทราบว่าการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงการตัดเงินบัตร TrueMoney WeCard เพื่อทำการทดสอบกรณีผูกบัตร TrueMoney WeCard กับบัญชี Wallet อื่น ๆ เช่น AirPay, Grab Pay ฯลฯ
5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีรับเงินรางวัลได้ด้วยตนเอง ที่เฟซบุ๊ก เทพทรู ทรูมันนี่
6. บริษัทจะมอบรางวัลเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนด และเงื่อนไข
7. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลโดยสุ่มเลือกจากระบบของทรูมันนี่
8. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเป็น Samsung Galaxy Note 8 จะต้องนำเงินสดมาชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่มารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
9. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเป็น Samsung Galaxy Note 8 ต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ณ ชั้น 32 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00-18.00น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ดังต่อไปนี้

9.1 กรณีมารับของรางวัลดังกล่าวด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของตน และหลักฐานการแชร์รูปภาพ
9.2 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลดังกล่าวแทน จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับต่อที่สอง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการแชร์รูปภาพมามอบให้แก่บริษัท

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

10. บริษัทจำกัดสิทธิในการร่วมรายการส่งเสริมการขายและสิทธิในการรับเงินรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการTrue Money Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
11. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
12. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
13. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
15. การแจกเงินรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
16. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240

วิธีการดาวน์โหลดแอป
และการเปิดบัตร TrueMoney WeCard