เราให้ความสําคัญกับความปลอดภัย

“Safe and Easy for Every Transaction สะดวกและปลอดภัยอยู่เสมอ ทุกครั้งที่ใช้จ่าย”

เราให้ความสําคัญกับความปลอดภัย

“Safe and Easy for Every Transaction สะดวกและปลอดภัยอยู่เสมอ ทุกครั้งที่ใช้จ่าย”

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection)

ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิตของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ทรูมันนี่ มีมาตรฐานการ ปกป้องข้อมูลของท่าน เพื่อการใช้บริการอย่างปลอดภัย และมั่นใจได้เสมอ

มั่นใจ ทุกครั้งทีใช้จ่าย (Payment Security)

ทรูมันนี่ มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบแจ้งเตือนต่างๆ ทุกครั้งที่มีการทําธุรกรรม เช่น OTP, Password ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ และ SMS ทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชี

คุ้มครองอย่างเต็มท่ี (Accountability)

ทรูมันนี่ มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัย และพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านทันที

เราอยู่กับท่านเมื่อท่านมีปัญหา (24 x 7)

ทรูมันนี่ ยินดีอย่างยิ่งในการให้บริการท่านโดยท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ True Money Care หมายเลข 1240 หรือคลิกที่ Chat Service ใน ทรูมันนี่ เว็บไซต์ หรือ ทรูมันนี่ แอพพลิเคชั่น (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

นโยบายด้านความปลอดภัย

นโยบายด้านความปลอดภัย

ทรูมันนี่ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

เป็นผู้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยมาตราฐานในการให้บริการจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ ทรูมันนี่ มอบให้แก่ท่าน

ทรูมันนี่ ร่วมมือกับ Payment Partner ระดับโลก

อย่างเช่น Mastercard, Visa ท่านจึงวางใจได้ ในมาตรฐานของบริการ

ทรูมันนี่ มีระบบตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนทุกครั้ง ที่พบความผิดปกติจากบัญชีของท่าน

ท่านต้องเข้ารหัสที่ท่านกําหนดเองทุกครั้ง

ก่อนเข้าใช้งานทรูมันนี่ แอพพลิเคชั่น และ ทรูมันนี่ มีระบบ Auto Log off หลังจากเลิกการใช้งานโดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่าน

ทรูมันนี่ มีระบบ Transport Layer Security (TLS)

เป็นเทคโนโลยีในการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet

ทรูมันนี่ มีระบบ Firewall

ซึ่งเป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิหรือผู้ที่ ทรูมันนี่ อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Firewall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้มีระบบ Data Encryption ใช้สําหรับปกป้องข้อมูลของท่าน

ทรูมันนี่ มีระบบ Data Encryption

ใช้สําหรับปกป้องข้อมูลของท่าน