ขอแนะนำบริการใหม่
“บริการจ่ายตรงซื้อของใน Google Play Store” 

สำหรับใช้ซื้อ ไอเทมเกม, แอป, สติกเกอร์ ใน Google Play Store
ดีกว่า สะดวกกว่า ประหยัดกว่า เพราะ ไม่มีค่าธรรมเนียม

วิธีการใช้
0. ต้องมีแอป TrueMoney Wallet ก่อน – (หากยังไม่มีให้ไปดาวน์โหลดแอป TrueMoney Wallet และลงทะเบียน)
1. เข้าแอป Play Store >>>เลือกขีด3ขีด (ด้านซ้ายบน)
2. เลือกวิธีการชำระเงิน
3. เลือก TrueMoney Wallet

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet แล้วเลือกซื้อ ไอเทมเกม, แอป, สติกเกอร์, ฯลฯ ได้เลย