พ.ร.บ รถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร

พ.ร.บ. คือทำประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2522 ให้ทุกคันต้องมีโดยจะคุ้มครองแค่ "บุคคล" เท่านั้น

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอย่างไร

  1. ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณีได้รับบาดเจ็บ
  2. ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
  3. ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน

พ.ร.บ.รถยนต์ ราคาเท่าไหร่

  • พรบ รถกระบะ 4 ประตู จะเท่ากับรถเก๋งคือ 645 บาท
  • พรบ รถกระบะ บรรทุก (2ประตู) ราคา 967 บาท