ทรูมันนี่ต่อยอดก้าวคนละก้าว เปิดรับบริจาค 10 มูลนิธิ
บริจาค 10 มูลนิธิผ่านทรูมันนี่ต่อยอดก้าวคนละก้าว

รายละเอียดโครงการ

Unlock Your Ride by TrueMoney Wallet

Welcome to ofo with TrueMoney Wallet

เพียงผูกบัญชี TrueMoney Wallet เข้ากับ application ofo ตั้งเเต่วันที่ 22 มกราคม – 31 มกราคม 2561 รับเงินต้อนรับการใช้ ofo ผ่าน TrueMoney Wallet จำนวน 10 บาท เเละต่อที่สอง ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 8 ใหม่เเกะกล่องกันอีกหนึ่งเครื่อง

รับเงินต้อนรับการใช้ ofo ผ่าน TrueMoney Wallet จำนวน 10 บาท 1 ยอด ต่อ 1 ผู้ใช้งาน รีบผูกบัญชีของ TrueMoney Wallet เข้ากับ ofo กันได้เเล้ว

TrueMoney Wallet จึงขอร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางการชำระค่าบริการ ofo เราอยากให้ทุกๆ คน ได้มีโอกาสใช้บริการของ ofo ที่ส่งเสริมให้ร่างกายเเข็งเเรง มีสุขภาพดี ได้ออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เเละเดินทางในระยะสั้นได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เเม้ไม่มีบัตรเครดิตก็ตาม

วิธีเชื่อมต่อบัญชี
ofo กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

1. กดปุ่ม “กดปั่นจักรยานกับ ofo”
2. กด “ไอคอนโปรไฟล์” ที่มุมซ้ายบน
3. กด “My Wallet” จากนั้นเลือก “Payment”
4. กด “Add” ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก Truemoney Wallet
5. กรอกเบอร์มือถือที่ใช้งาน ทรูมันนี่ วอลเล็ท กด “รหัสยืนยัน” เพื่อรอรับโค้ดทาง SMS และกรอกลงในช่อง “รหัสยืนยัน”

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
Unlock your Ride by TrueMoney Wallet

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล
1. เปิดแอปพลิเคชัน ofo หรือ แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. ผูกบัญชี TrueMoney Wallet กับแอปพลิเคชัน ofo พร้อมระบุข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 10.- บาท (สิบบาทถ้วน)
3. รับสิทธิ์ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 8 จำนวน 1 รางวัล

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Unlock your Ride by TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลเฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำการผูกบัญชี TrueMoney Walletกับแอปพลิเคชัน 0F0 ภายในงานราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 เท่านั้น
5. บริษัทจะมอบรางวัลเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 10.- บาท ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 7 วันทำการ
6. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
7. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล Samsung Galaxy Note 8 ผ่านทางช่องทาง www.facebook.com/truemoney ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
8. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล Samsung Galaxy Note 8 จะต้องนำเงินสดมาชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่มารับรางวัล ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
9. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล Samsung Galaxy Note 8 ต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ณ ชั้น 32 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00-18.00น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ดังต่อไปนี้

9.1 กรณีมารับของรางวัลด้วยตนเอง ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อบริษัท
9.2 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงต่อบริษัท
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
12. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

คือการผูกบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท เข้ากับ แอป ofo โดยผูกเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อทำให้ขั้นตอนในการชำระเงินเข้าแอป ofo ของคุณเป็นไปได้ง่าย สะดวก เเละครับโปรโมชั่นดีๆ จากเราได้มากกว่าที่เคย

สะดวกในการใช้งานแอป เเละ รับโปรโมชั่นดีๆ จากเรา ทำให้ได้เครดิตเงินคืน ไม่ใช่เเค่ปั่นฟรี เเละ ลุ้นรับโปรโมชั่นพิเศษๆ จากเราได้อีกต่อนึง

ทุกๆ การทำธุรกรรมผ่านแอปมีระบบความปลอดภัยระดับสูงมาตราฐานสากล ต้องมีการยืนยันรหัสผ่าน และการยืนยันด้วย OTP (รหัสใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปทาง SMS) เป็นความปลอดภัยเช่นเดียวกับบริการธนาคาร คุณจึงสามารถมั่นใจได้ในทุกการใช้จ่าย เงินในบัญชีไม่มีทางสูญหาย

ฟรีค่าธรรมเนียมในการผูกบัญชี และทุกการจ่ายเงินผ่านแอป