รับโปรโมชั่น 7-11 สิทธิ์แลกซื้อเซเว่น แสตมป์ 7 11 แค่ใช้แอพเซเว่น

1. กดปุ่ม
"จ่ายเงิน"

2. แจ้งพนักงานว่า
“จ่ายด้วย TrueMoney Wallet ผ่าน 7App”

รายละเอียดเงื่อนไข

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 24 ก.ค. 61 – 23 พ.ย. 61

 1. สิทธิพิเศษทั้งหมดเฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App เท่านั้น (กรณีลูกค้าจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท แอปพลิเคชั่น และ ทรูไอดีแอปพลิเคชั่น จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว)
 2. เงินใน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ใช้ซื้อสินค้าในร้าน 7-Eleven ได้ทุกสาขา (ยกเว้น สินค้าในเล่ม 24Catalog, การจ่ายบิลเคาน์เตอร์เซอร์วิส, การเติมเงินมือถือ, การเติมเงินลงบัตร 7-Card)
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าจำนวนเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ในแอปพลิเคชั่น 7-ElevenTH กับ แอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นเงินจำนวนเดียวกัน
 4. สินค้ายกเว้นที่ไม่ได้นำมาคำนวณ ทุกๆ 50 บาท รับ M-Stamp ได้แก่ เหล้า, เบียร์, บุหรี่, ไพ่, พ.ร.บ.,นมผงสูตรสำหรับทารกแรกเกิด – 1 ปี, ชาชงสมุนไพร, น้ำตาลทรายขาว 1 กก., บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด, บัตรและสลิปเติมเงินทุกชนิด, เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด, Air Card, หลอด กฟผ., เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่, กลุ่มยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์, บัตรสมาชิก 7-Card, บัตรเติมเงิน Smart Purse, บัตร A-Cash, บัตรเกมส์ Ran, สลิปเกมส์และสลิปอินเตอร์เน็ตทุกชนิด, แท็บเล็ต, สลิปดูหนังและช่องรายการทุกประเภท, แพ็คเกจทรูทุกประเภท, แสตมป์ไปรษณียากรณ์, ตั๋วเครื่องบิน, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, สินค้าการกุศล, พรีเมี่ยมทุกชนิด, 24 Catalog, ซิมการ์ดแบบรายเดือน, กล่องรับสัญญาณทุกชนิด, เสาอากาศ
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการซื้อสินค้า ชนิดเดียวกันที่ร่วมรายการแจกแสตมป์จัดหนักไม่เกิน 10 ชุด/สินค้า/ใบเสร็จ
 6. M-Stamp สามารถใช้ได้ที่ร้าน 7-Eleven (ยกเว้นสาขาที่ไม่ร่วมรายการ)
 7. หมดเขตการนำ M-Stamp มาใช้แลกซื้อของพรีเมี่ยม ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2561
 8. รายการโปรโมชั่นมีผลเวลา 00.01 น. ของวันที่เริ่มรายการ และสิ้นสุดรายการ ณ เวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามระยะเวลาการจัดรายการ
 9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายที่เกิดขึ้นของ M-Stamp ในทุกกรณี และกรณีโทรศัพท์มือถือสูญหาย บริษัทฯ จะไม่สามารถอายัดสิทธิ์ หรือชดเชยสิทธิ์สะสมได้
 10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไข/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. เงื่อนไขการใช้ วอลเล็ท และการร่วมรายการโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับโปรโมชั่น โทรแจ้ง Call service : 02-826-7744 หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ TrueMoney Wallet ผ่าน 7App โทรแจ้ง Call service 1240