ตรวจสอบรางวัล

(รวบรวมสิทธิ์ลุ้นรางวัลในช่วงวันที่
9 เมษายน – 22 เมษายน 61 ถึงเวลา 23.59 น.)


รางวัลที่ 1

รถยนต์ New MG ZS 1.5X

( จำนวน 1 รางวัล ) มูลค่า 789,000 ​บาท

วุฒิพันธ์ ธรรมแพทย์ 086733xxxx

ภาพจากกรมการปกครองเป็นผู้จับรางวัล ครั้งที่ 1
สักขีพยายานคือ รอง ผอ กองยุทธการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ภาพจากกรมการปกครองเป็นผู้จับรางวัล ครั้งที่ 1
สักขีพยายานคือ รอง ผอ กองยุทธการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ภาพจากกรมการปกครองเป็นผู้จับรางวัล ครั้งที่ 1
สักขีพยายานคือ รอง ผอ กองยุทธการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้โชคดีได้รับรถยนต์ New MG ZS 1.5X ครั้งที่1
ผู้โชคดีได้รับรถยนต์ New MG ZS 1.5X ครั้งที่1
ผู้โชคดีได้รับรถยนต์ New MG ZS 1.5X ครั้งที่1
ผู้โชคดีได้รับรถยนต์ New MG ZS 1.5X ครั้งที่1

รางวัลที่ 2

Samsung Galaxy S9

( จำนวน 5 รางวัล ) มูลค่า 27,900 ​บาท

1.มนตรี ลอแอ : 095846xxxx
2.ธนินพงษ์ วสิษฐ์ธัญเกษม : 086329xxxx
3.annop lordcom : 095847xxxx
4.พงษ์ศิริ สุขเกิด : 065862xxxx
5.สีหพงษ์ เอี่ยมอภิรมย์ : 082060xxxx

รางวัลที่ 3

ทองคำหนัก 1 บาท

( จำนวน 5 รางวัล ) มูลค่า 22,000 ​บาท

1. ธนวัฒน์ ไทยหอม : 063965xxxx
2. khanathip meewithi : 096156xxxx
3. เฉลิมพล ศรีทอนชิน : 084954xxxx
4. Phongphan Srijantra : 084210xxxx
5. สมยศ อนงค์ : 096693xxxx

รางวัลที่ 4

ตั๋วหนังเมเจอร์ 2 ใบ

( จำนวน 500 รางวัล ) มูลค่า 440 ​บาท

ต่อที่ 2

รับเงิน 10,000 บาท ทุกสัปดาห์

( เข้า TrueMoney Wallet )

สัปดาห์ที่ 1

FB : Darin Konnil

สัปดาห์ที่ 2

FB : Suangsuda Sirisorn

สัปดาห์ที่ 3

TW : Chanaka27628153

สัปดาห์ที่ 4

TW : Thichalaa

สัปดาห์ที่ 5

FB : ไอ่นู๋เหม่ง ฮาเฮ

สัปดาห์ที่ 6

TW : Sirikron

สัปดาห์ที่ 7

FB : Pantaree Moonpaya

สัปดาห์ที่ 8

FB : มิ้น กัญญารัตน์'

หมายเหตุ : ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Call Center 1240 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ทำการประกาศผล ถ้าเกินจากวันดังกล่าวจะถือว่าผู้โชคดีทำการสละสิทธิ์ และไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

กลับสู่หน้าหลัก