ตรวจสอบรางวัล

(รวบรวมสิทธิ์ลุ้นรางวัลในช่วงวันที่ 7 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 61 ถึงเวลา 23.59 น.)


รางวัลที่ 1

รถยนต์ New MG ZS 1.5X

( จำนวน 1 รางวัล ) มูลค่า 789,000 ​บาท

ทนงศักดิ์ รั้งกระโทก : 096882xxxx

ภาพจากกรมการปกครองเป็นผู้จับรางวัล ครั้งที่ 3
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นาย ปรีชา เบี้ยมุกดา
ภาพจากกรมการปกครองเป็นผู้จับรางวัล ครั้งที่ 3
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นาย ปรีชา เบี้ยมุกดา
ภาพจากกรมการปกครองเป็นผู้จับรางวัล ครั้งที่ 3
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นาย ปรีชา เบี้ยมุกดา

รางวัลที่ 2

Samsung Galaxy S9

( จำนวน 5 รางวัล ) มูลค่า 27,900 ​บาท

1. จริญญา เอดาศัย : 064419xxxx
2. วัชระพล อักษรทิพย์ : 093809xxxx
3. ศรัณย์ ช่วยพันธ์ : 095534xxxx
4. วัลลภา ยาวิชัย : 084170xxxx
5. วรกิตติ์ น้ำเจริญ : 091706xxxx

รางวัลที่ 3

ทองคำหนัก 1 บาท

( จำนวน 5 รางวัล ) มูลค่า 22,000 ​บาท

1. จำรุณ พูลเกิด : 097359xxxx
2. วรรณา ชนะทร : 095556xxxx
3. เจตษฎา แข็งเขตรการณ์ : 082071xxxx
4. สำรวย คมคาย : 096959xxxx
5. ฐิติพัฒน์ ผิวเกลี้ยง: 093295xxxx

รางวัลที่ 4

ตั๋วหนังเมเจอร์ 2 ใบ

( จำนวน 500 รางวัล ) มูลค่า 440 ​บาท

ต่อที่ 2

รับเงิน 10,000 บาท ทุกสัปดาห์

( เข้า TrueMoney Wallet )

สัปดาห์ที่ 1

FB : Darin Konnil

สัปดาห์ที่ 2

FB : Suangsuda Sirisorn

สัปดาห์ที่ 3

TW : Chanaka27628153

สัปดาห์ที่ 4

TW : Thichalaa

สัปดาห์ที่ 5

FB : ไอ่นู๋เหม่ง ฮาเฮ

สัปดาห์ที่ 6

TW : Sirikron

สัปดาห์ที่ 7

FB : Pantaree Moonpaya

สัปดาห์ที่ 8

FB : มิ้น กัญญารัตน์'

หมายเหตุ : ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Call Center 1240 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ทำการประกาศผล ถ้าเกินจากวันดังกล่าวจะถือว่าผู้โชคดีทำการสละสิทธิ์ และไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

กลับสู่หน้าหลัก