ตรวจสอบรางวัล

(รวบรวมสิทธิ์ลุ้นรางวัลในช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 61 ถึงเวลา 23.59 น.)รางวัลที่ 1

รถยนต์ New MG ZS 1.5X

( จำนวน 1 รางวัล ) มูลค่า 789,000 ​บาท

พัทธนันท์ ไม้เกตุ : 096735xxxx

รางวัลที่ 2

Samsung Galaxy S9

( จำนวน 5 รางวัล ) มูลค่า 27,900 ​บาท

1. วสนา ดาบุดดี : 095261xxxx
2. เพลินศิริ ทะสังขา : 064918xxxx
3. James : 095863xxxx
4. ธวัตชัย หูเขียว : 090978xxxx
5. Jirayu Tavisanant : 095598xxxx

รางวัลที่ 3

ทองคำหนัก 1 บาท

( จำนวน 5 รางวัล ) มูลค่า 22,000 ​บาท

1. อรนุช เทียมเพ็ชร : 084114xxxx
2. soda : 083074xxxx
3. ปิยะพงษ์ เอี่ยมอ่อน : 095160xxxx
4. Panissara Phubanchun : 096035xxxx
5. วรางคณา นิจไธสง : 091059xxxx

รางวัลที่ 4

ตั๋วหนังเมเจอร์ 2 ใบ

( จำนวน 500 รางวัล ) มูลค่า 440 ​บาท

ต่อที่ 2

รับเงิน 10,000 บาท ทุกสัปดาห์

( เข้า TrueMoney Wallet )

สัปดาห์ที่ 1

FB : Darin Konnil

สัปดาห์ที่ 2

FB : Suangsuda Sirisorn

สัปดาห์ที่ 3

TW : Chanaka27628153

สัปดาห์ที่ 4

TW : Thichalaa

สัปดาห์ที่ 5

FB : ไอ่นู๋เหม่ง ฮาเฮ

สัปดาห์ที่ 6

TW : Sirikron

สัปดาห์ที่ 7

FB : Pantaree Moonpaya

สัปดาห์ที่ 8

FB : มิ้น กัญญารัตน์'

หมายเหตุ : ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Call Center 1240 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ทำการประกาศผล ถ้าเกินจากวันดังกล่าวจะถือว่าผู้โชคดีทำการสละสิทธิ์ และไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

กลับสู่หน้าหลัก