ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 5

ประจำวันที่ 24 ก.ค. 61

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 4

ประจำวันที่ 18 ก.ค. 61

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 3

ประจำวันที่ 11 ก.ค. 61

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 2

ประจำวันที่ 4 ก.ค. 61

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 1

ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 61