เบอร์มือถือที่คุณใช้อยู่ขณะนี้
มีทรูพอยท์จำนวน

xxx

ทรูพอยท์

หมดอายุ ณ สิ้นปี 2561

xxx

ทรูพอยท์

หมดอายุ ณ สิ้นปี 2562

xxx

ทรูพอยท์

เช็กทรูพอยท์!
รีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดอายุ

พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช

สิทธิ์รับเงินคืนเหลือเพียง 314 สิทธิ์

ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดได้ไม่มีจำกัด<br>นำรหัสที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์<br>และรหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ.62<br> รับเงินคืน 100 บาท<br>เมื่อจ่ายผ่านแอปTrueMoney Wallet<br>(คุณจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป)<br> สิทธิ์รับเงินคืนใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ <br>และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br><br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*83905#
ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดได้ไม่มีจำกัด<br>นำรหัสที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์<br>และรหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ.62<br> รับเงินคืน 100 บาท<br>เมื่อจ่ายผ่านแอปTrueMoney Wallet<br>(คุณจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป)<br> สิทธิ์รับเงินคืนใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ <br>และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br><br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*83905#
ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดได้ไม่มีจำกัด<br>นำรหัสที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์<br>และรหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ.62<br> รับเงินคืน 100 บาท<br>เมื่อจ่ายผ่านแอปTrueMoney Wallet<br>(คุณจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป)<br> สิทธิ์รับเงินคืนใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ <br>และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br><br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*83905#
ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดได้ไม่มีจำกัด<br>นำรหัสที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์<br>และรหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ.62<br> รับเงินคืน 100 บาท<br>เมื่อจ่ายผ่านแอปTrueMoney Wallet<br>(คุณจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป)<br> สิทธิ์รับเงินคืนใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ <br>และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br><br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*83905#
ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดได้ไม่มีจำกัด<br>นำรหัสที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์<br>และรหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ.62<br> รับเงินคืน 100 บาท<br>เมื่อจ่ายผ่านแอปTrueMoney Wallet<br>(คุณจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป)<br> สิทธิ์รับเงินคืนใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ <br>และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br><br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*83905#
ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดได้ไม่มีจำกัด<br>นำรหัสที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์<br>และรหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ.62<br> รับเงินคืน 100 บาท<br>เมื่อจ่ายผ่านแอปTrueMoney Wallet<br>(คุณจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป)<br> สิทธิ์รับเงินคืนใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ <br>และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br><br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*83905#
ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดได้ไม่มีจำกัด<br>นำรหัสที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์<br>และรหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ.62<br> รับเงินคืน 100 บาท<br>เมื่อจ่ายผ่านแอปTrueMoney Wallet<br>(คุณจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป)<br> สิทธิ์รับเงินคืนใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ <br>และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br><br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*83905#
ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดได้ไม่มีจำกัด<br>นำรหัสที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์<br>และรหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ.62<br> รับเงินคืน 100 บาท<br>เมื่อจ่ายผ่านแอปTrueMoney Wallet<br>(คุณจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป)<br> สิทธิ์รับเงินคืนใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ <br>และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br><br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*83905#
ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดได้ไม่มีจำกัด<br>นำรหัสที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์<br>และรหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ.62<br> รับเงินคืน 100 บาท<br>เมื่อจ่ายผ่านแอปTrueMoney Wallet<br>(คุณจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป)<br> สิทธิ์รับเงินคืนใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ <br>และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br><br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*83905#
ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดได้ไม่มีจำกัด<br>นำรหัสที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์<br>และรหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ.62<br> รับเงินคืน 100 บาท<br>เมื่อจ่ายผ่านแอปTrueMoney Wallet<br>(คุณจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป)<br> สิทธิ์รับเงินคืนใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ <br>และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br><br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*83905#
ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดได้ไม่มีจำกัด<br>นำรหัสที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์<br>และรหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ.62<br> รับเงินคืน 100 บาท<br>เมื่อจ่ายผ่านแอปTrueMoney Wallet<br>(คุณจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป)<br> สิทธิ์รับเงินคืนใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ <br>และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br><br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*83905#
สิทธิ์นี้ใช้ได้ 1 ท่าน / 3 สิทธิ์ / เดือน<br> และใช้ได้กับร้านชายสี่บะหมี่เกี๊ยว<br>ที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay<br> รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 31 พ.ค. 62<br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*80284#
เงื่อนไข
สิทธิ์นี้ใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน<br> รหัสจะหมดอายุภายใน 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์<br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*81615#
เงื่อนไข
สิทธิ์นี้ใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน<br>รหัสจะหมดอายุภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์<br>กดปุ่มยืนยัน แล้ว กดโทรออก เพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*81889#
เงื่อนไข
สิทธิ์นี้ใช้ได้ 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / เดือน<br> รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62<br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*80503#
เงื่อนไข
สิทธิ์นี้ใช้ได้ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด<br> เฉพาะทานในร้านและซื้อกลับบ้านเท่านั้น<br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*82346#
เงื่อนไข
รหัสส่วนลดจะหมดอายุสิ้นเดือนถัดไป<br> นับจากเดือนที่กดรับสิทธิ์<br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*81399#
เงื่อนไข
รหัสส่วนลดจะหมดอายุสิ้นเดือนถัดไป<br>นับจากเดือนที่กดรับสิทธิ์<br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*81400#
เงื่อนไข
รหัสส่วนลดจะหมดอายุสิ้นเดือนถัดไป<br>นับจากเดือนที่กดรับสิทธิ์<br> กดปุ่มยืนยันแล้วกดโทรออกเพื่อแลกทรูพอยท์
กดโทรฟรี *878*81401#
เงื่อนไข
แลกเลย
แลกเลย
แลกเลย

4 Stepsแลกทรูพอยท์

คะแนน true point หมดอายุ
1. เข้าแอป True ID และกดตรวจสอบ ทรูพอยท์ ของคุณได้จากปุ่มด้านบน
วิธีใช้ true point แลกเน็ต
2. เลือกดูรายการสินค้าที่ต้องการแลก ทรูพอยท์
สมัคร true point ยังไง
3. กดเลือกสินค้าที่ต้องการและกดปุ่ม "แลกคูปอง"
ใช้ true point แลกกาแฟ
4. ยื่นคูปองให้พนักงาน
สแกนเพื่อรับสินค้า
กดแลกเลย

รับฟรีทรูพอยท์ง่ายๆ

check true point ยังไง
วิธีสมัคร true point

1. 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำ
คลิก

6 true point circle elgin sc

2. ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์
True Point & Pay
คลิก

true point ดูหนัง sf

3. ซื้อแพ็กเน็ตทรูมูฟ เอช
คลิก

เงื่อนไข true point

4.จ่ายบิลสาธารณูปโภค
และเติม Easy Pass
คลิก

ใช้ true point ไม่ได้

5.จ่ายตรง App Store ด้วย TrueMoney Wallet
คลิก

พิเศษ! ทุกวันที่ 10 ของเดือน รับทรูพอยท์ x10 เท่า
เมื่อใช้จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยการสแกน QR Code
ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay
ตั้งแต่วันนี้ – 10 มี.ค. 62 เท่านั้น