เรียนลูกค้า ทรูมันนี่ ทุกท่าน

    ตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานบัญชีของท่าน ภายในวันที่ 28 ก.พ. 62

    ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่ทำการยืนยันตัวตน บัญชีจะถูกระงับและไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีกต่อไป

วิธีการยืนยันตัวตน

1. เข้าเมนู <strong>ฉัน</strong>
2. เลือก <strong>ยืนยันตัวตน</strong>
3. กรอกรายละเอียดและกดปุ่ม <strong>ถัดไป</strong><br>หลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
4. กดปุ่ม <strong>ตกลง</strong> เพียงเท่านี้<br>คุณได้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว

กดยืนยันตัวตน